O poklade a kupcovi

CR-17 ST: Mt 13, 44-46

Ježiš povedal zástupom: Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu a kupcovi.

  • Podobá sa pokladu, ukrytému niekde v poli. Keď ho šťastný nálezca objaví, urobí všetko čo je v jeho silách, aby ho získal. Nebeské kráľovstvo TI stojí za to!
  • Zároveň sa podobá kupcovi, ktorý zberá vzácne perly. Tá, ktorú práve našiel, je tak vzácna, že kvôli nej obetuje všetko, čo má. TY si tá vzácna perla. A Kristus obetoval aj svoj život, aby ťa získal.
Vstúp do podobenstva. Ako vzácna perla, aj ako objaviteľ pokladu.

Publikácie a pomôcky