Nádoba

www.cs.wikipedia.org

Svätý Jakub, apoštol

Sme hlinené nádoby. A to je dobre, lebo:
  1. Hodnotu nádoby určuje predovšetkým to, čo v sebe ukrýva. Pavol má v tom jasno, ide o poklad. Kristus, ktorý vstúpil do tvojho života, dal ti spoznať Otca a povolal ťa..., On je tvoj poklad, ktorý si nosíš v srdci.
  2. Hodnotu nádoby určuje aj jej tvar a materiál, z ktorého je vytvorená. Ty aj ja sme hlinené nádoby, pevné ale krehké. A tvarovateľné.
  3. Výsledný tvar hlinenej nádoby závisí od toho, kto vezme hlinu do rúk. Som človek, stvorený z hliny. A pre svoj život si chcem vybrať toho najlepšieho hrnčiara.*
Aj Jakub je hlinená nádoba. Je krehký, vidno to aj z dnešného evanjeliového rozprávania. Ale nechal Boha, aby konal v jeho živote - z vnútra ako poklad a z vonka ako hrnčiar. ___________________
*) Hodilo by sa mi tu veľké "H", ale mohli by sa objaviť neželané a nesúvisiace "súvislosti"... Možno to prepíšem o pár rokov...)

Publikácie a pomôcky