Hrnčiar

CR-17 ŠT: Jer 18, 1-6

Pán povedal Jeremiášovi: "Choď do hrnčiarovho domu, tam budeš počuť moje slová." Jeremiáša hrnčiarova práca zaujala. Formoval z hliny nádobu. Keď sa nevydarila, znova hlinu premiesil a vyrobil inú. A vtedy pochopil Pánovo slovo: "Vy ste v mojej ruke, ako je hlina v rukách hrnčiara, dom Izraela."
Jeremiáš bude o pár rokov neskôr svedkom, ako je národ stratí všetko a skončí v zajatí. Vlastnou vinou sa nádoba pokazila. Ale Božský hrnčiar v tom bode svoju prácu neskončí. Izraeliti sa po rokoch zo zajatia vrátia. Premenení. Utrpenie formuje.
Na druhej strane nemusíš vôbec čakať. Zver dnes svoj život hrnčiarovi:  „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Publikácie a pomôcky