Si pripravený?

CR-16 ST

Dnes som si dookola púšťal hymnu a rôzne upútavky na aktuálne Svetové dni mládeže. V upútavkach sa objavovala otázka, s ktorou sa pápež František obrátil na mladých v Ázii: "Ste pripravení povedať áno Kristovi?!"
Čítali sme o Jeremiášovi, ktorému Pán hovorí: „Skôr, ako som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa; a skôr, ako si vyšiel z neho, som ťa posvätil; ustanovil som ťa za proroka národom.“ A Jeremiáš mu vysvetľuje, že to musí byť omyl... Ale nie je. Boh sa nemýli a neoslovuje nepripravených. Preto pápež kladie dôraz práve na tú odpoveď: Si pripravený povedať povedať Kristovi áno?!
Počúvali sme dnes podobenstvo O rozsievačovi. Si pripravený povedať áno slovu, ktoré do teba chce zasiať Pán? Si pripravený byť dobrou pôdou?
V žalme sme spievali: "Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu." Si pripravený povedať áno tomuto slovu, ktoré bolo do teba práve zasiate? Si pripravený jednoducho ísť a robiť to?
Máš všetky schopnosti, ktoré na to potrebuješ. Už chýba len tvoje ÁNO.

Publikácie a pomôcky