Prostredník...


CR-12 SO

Áno, uzdravenie je veľký zázrak. A uzdravenie na diaľku, to je ešte zázračnejšie. Ale to všetko je ničím v porovnaní so zázrakom viery: vojak, cudzinec, pohan... uveril v Krista. „Len tak!“ Bez ohlasovania.
To nie je „len tak“. V dnešnom evanjeliu vidíme stotníka, ktorý kráča v ústrety Ježišovi. Vyzerá to ako jeho iniciatíva. Ani netuší, že Ježiš sa mu už dávno vydal na cestu naproti.
Pripomína mi to rozprávanie o bojovníkovi ISIS. Nejaký kresťan mu dal Bibliu. Ten ho za to zavraždil. Ale Bibliu si vzal. A čítal. Vo sne sa mu zjavil Kristus a vyzval ho, aby ho nasledoval. A on to urobil.
Kristus hľadá cestu ku každému. A ty môžeš byť prostredníkom zázraku konverzie. Ako ten kresťan, ktorý daroval Bibliu. Ako tí židia, ktorí povedali stotníkovi o Ježišovi.

Publikácie a pomôcky