Dielo milosti

24.06. Slávnosť Jána Krstiteľa

Všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ Asi nevedeli, čo vieme my a čo oznámil archanjel Gabriel Zachariášovi: „On bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“
1. On bude veľký pred Pánom. A napriek svojej veľkosti pozná svoje miesto. Jeho úlohou nie je byť mesiášom, ale pripraviť cestu Mesiášovi.
2. Víno a opojný nápoj piť nebude. Existuje mnoho spôsobov, ako odvrátiť človeka od toho, k čomu je povolaný. Niekoho stačí zastrašiť, iného možno omámiť pohodlím, drobnými príjemnosťami, opiť mocou alebo úspechom... A tu je chlap, ktorý sa neopíja.
3. Už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Muž plný Ducha Svätého, chlap, v ktorého živote vládne Boh.
4. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Ján nie je politik, celebrita, obchodník... Obracia ľudí k Bohu, nie k sebe.
5. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou. Ján Krstiteľ je chlap na svojom mieste, muž v prvej línii. Často osamotený, ale nezdolný. Ide, akoby nesúc Kristovu zástavu, „aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“

A čo my?
1. Byť veľký pred Pánom. Väčšina z nás neurobí „dieru“ do sveta. Ale všetci môžeme urobiť dieru do neba. Niektorí z nás môžu snáď byť úspešní, veľkí podnikatelia, obchodníci, politici... Ale na čo ti to bude, ak nebudeš veľký pred veľkým Bohom. Si kráľovský syn, Božia dcéra. Prečo (ak) žiješ ako žobrák?
2. Nedať sa opiť. Vaši predkovia vedeli, čo robí s ich rodinami alkohol a nie náhodou si vybrali za patróna abstinenta. Alkohol je problém. Navyše opíjať sa dá aj úspechom, mocou, pohodlím... Buď úspešný, schopný, plň svoje sny. Ale nedovoľ, aby ťa niečo z toho opojilo, učičíkalo k ľahostajnosti.
3. Plný Božieho Ducha. Nemôžeš byť naplno človekom, ak nie si plný Božieho Ducha.
4. Obrátiť srdcia. Tvoja úloha je podobná tej Jánovej: obrátiť k Pánovi, nášmu Bohu srdcia a mysle tvojich synov a dcér, tvojej manželky, manžela, susedov... Ty si kňaz svojej rodiny.
5. Kráčať pred Bohom. Myslím, že vaši predkovia videli v Jánovi chlapa, ktorý sa neschováva, hrdinu, akými si želali byť sami. Jeho príklad im pripomínal úlohu byť na čele, byť vodcom (otcom, hlavou) svojej rodiny.
---

Pane, „dnes oslavujeme dielo tvojej milosti v Kristovom predchodcovi, svätom Jánovi, ktorého si spomedzi všetkých ľudí zahrnul mimoriadnou priazňou.“* Konaj aj v nás, farnosti, zverenej jeho ochrane, to isté dielo milosti. Amen.
______________
Pieseň vďaky

Publikácie a pomôcky