Buď vôľa tvoja...

CR-12 PO: 2 Kr 17, 5-8. 13-15a. 18

Autor Druhej knihy Kráľov má v interpretácií okupácie Samárie Asýrčanmi jasno: "Pán odstránil Izraela spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu."  Izraelský národ pôvodne tvorilo dvanásť kmeňov. No z Babylonského exilu sa prakticky vrátili len potomkovia kmeňa Júda. Jedenásť kmeňov zaniklo. "Pán odstránil Izraela spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu." 

C.S. Lewis hovorí, že na konci zostanú len dva typy ľudí. Tí, ktorí povedia Bohu "Staň sa tvoja vôľa" a tí, ktorým Boh povie "Staň sa tvoja vôľa". Udalosť, o ktorej sme čítali, je práve takým koncom. Boh akoby jedného dňa povedal jedenástim kmeňom Izraela: "Staň sa vaša vôľa!"

Pane, chceme tvoju vôľu robiť svojou. Buď vôľa tvoja. Ako v nebi, tak i medzi nami. Amen.

Publikácie a pomôcky