Boh je milostivý

24. jún - Ján Krstiteľ

Oslovuje ma rozhodnosť, s akou Alžbeta i Zachariáš stoja za menom, ktoré vybrali pre pre svojho syna. Teda presnejšie ktoré im oznámil archanjel Gabriel. To meno je vonkajším potvrdením ich vernosti vernému Bohu. 

A tiež je vyznaním. Lebo meno Ján pochádza z hebr. Jochanan – Boh je milostivý. Zachariáš prehovorí prvý krát po trištvrte roku. A aké je jeho prvé slovo? Ján. Teda Boh je milostivý. Zachariáš vie, že je to pravda. Veď má syna. Meno Zachariáš, ktoré chlapcovi chceli dať príbuzní, znamená JHWH (Boh) si spomenul. Áno, spomenul. Ale urobil ešte viac.  
Vlastne by si každé dieťa zaslúžilo meno Ján. Niekde som kedysi čítal myšlienku: „Každé novonarodené dieťa je potvrdením toho, že Boh to s nami nevzdal.“ Boh je milostivý. A nevzdáva to s nami. S tebou. So mnou. Dozrel čas, aby sme sa k nemu obrátili.

Zjav Jána Krstiteľa je divoký, jeho výzvy na pokánie sú neoblomné. Možno práve preto bolo treba, aby sa volal Ján. Aby nám jeho meno pripomínalo, že Boh je, popri svojej spravodlivosti, nekonečne milostivý. Tak sa stalo, že Ján hlásal pri Jordáne pokánie a volal: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: »Naším otcom je Abrahám!« – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa.“ A jeho meno hovorilo: Využi šancu, „Boh je milostivý!“

Mnohí spomedzi nás sú nositeľmi tohto mena. A to je dobre. Pomôžu nám nezabudnúť.

Publikácie a pomôcky