Pane, povedz iba slovo...

CR-09 NE C

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“ Čo také urobil stotník z dnešného evanjelia, že aj po dvoch tisícoch rokov kresťania každý deň, pri každej svätej omši, pred svätým prijímaním parafrázujú jeho slová?
Sám Ježiš ho dáva za vzor a konštatuje, že takú vieru, ako má tento muž, v Izraeli nenašiel. Aká je je to viera, ktorú to Ježiš chváli?
Stotníkova viera je starostlivá. Vidno to z toho, ako sa stará o svojho sluhu. Predstav si že ochorieš a tvoj zamestnávateľ bude zháňať pre teba tých najlepších lekárov postará sa o to, aby si dostal tú najlepšiu starostlivosť. A to nie preto, že chce ututlať nejaký pracovný úraz. Pretože mu na tebe záleží. Alebo inak. Predstav si, že ochorie tvoja kolegyňa a ty sa u nej cestou z práce zastavíš, prinesieš jej nákup a ponúkneš sa, že poupratuješ a urobíš úlohy s deťmi... To je starostlivá viera.
Jeho viera je pokorná. Stotník je Riman, vojak, súčasť elity na okupovanom území. Z pozície moci, ktorú má, môže toho dosiahnuť nemálo. Miesto toho prosí o pomoc potulného židovského učiteľa. A ako poslov za ním pošle svojich židovských priateľov. To je niečo tak vzácne, ako otec, ktorý pokorne prijme lekciu od vlastného pubertálneho syna so slovami: „Máš pravdu, mýlil som sa.“
Jeho viera je milujúca druhých. Všimli ste si s akou láskou rešpektuje Ježišovu vieru, ktorá by mu mala brániť v stretnutí s ním, pohanom. Pred Izraelským zákonom pohanský stotník naozaj nie je hoden, aby Žid Ježiš vošiel do jeho domu. Myslím, že to je niečo hlbšie, než len vyprázdnená tolerancia.
Napokon stotníkova viera je prepojená so skutkami. Krásne to vyjadruje v tej pamätnej vete: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu... Povedz slovo a môj sluha ozdravie!“ Pripomína mi to rozprávanie o kresťanoch, ktorí sa celý týždeň každý večer stretávali v kostole, aby sa spolu modlili za dážď. Ale len jedno dievčatko si prinieslo dáždnik.

A čo tvoja viera? Je starostlivá, pokorná, milujúca a v hlbokom súlade s tvojimi skutkami?

Pane, povedz iba slovo a premeň nás, aby si u nás našiel takú vieru, ako u stotníka. Amen.

Publikácie a pomôcky