Príhovor pre deti / Naplň srdcia svojich veriacich...

Turíce

Oslovila ma prosba z novény pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého: "Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich."
Voda je jeden zo symbolov Ducha Svätého. Moje i tvoje srdce ako nádoba. Veľmi chcem, aby nás Duch Svätý naplnil, aj keď si ani neviem predstaviť, aké to bude mať dôsledky. Ale keď ho posiela Ježiš, tak určite s veľkým zámerom. Otázka je, čo musíme urobiť my, aby nás Duch Svätý naplnil.

"Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich."
Predstavujem si to takto: Duch Svätý ako voda, moje a tvoje srdce ako pohár. Čo musím urobiť, aby Pán naplnil môj pohár?
1) Požiadať, poprosiť. V dnešnej liturgii to s rôznymi obmenami zaznieva viac krát. Urobme to aj teraz, spolu: "Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich."
2) Čo ďalej? Preskúmať nádobu, svoje srdce. Môže sa totiž stať, že naplniť moju nádobu nie je možné. Prečo? Pretože a) je plná, b) deravá, c) alebo zapchatá. Čo s tým?

Pozrime sa na to od konca. Duch Svätý ma nemôže naplniť, ak sa mu neotvorím, ak nechcem, ak som ako pohár s nejakou pokrievkou. Riešenie je jednoduché. Stačí urobiť rozhodnutie. Napríklad: "Pane, túžim po tom, aby si ma naplnil. Naozaj to chcem. Príď, Duchu Svätý a naplň moje srdce." Chceš to? Tak to povedz: "Príď, Duchu Svätý a naplň moje srdce."
Ale čo ak som "deravá nádoba"? Duch svätý ma nemôže naplniť, pretože som nestály v rozhodnutiach. Raz tak, potom inak, raz s Bohom, potom bez neho... Potrebujem najprv "premeniť" srdce, zaplátať diery. Duch Svätý je Boh, Pán a oživovateľ, skrze neho bolo všetko stvorené. Myslíš, že tvoje deravé srdce je preň problém? Stačí urobiť rozhodnutie a prosiť. Napríklad takto: "Príď, Duchu Svätý a premeň a naplň moje srdce." Možno to bude hneď a možno bude Pán tvoje srdce premieňať postupne.
Myslím, že najťažší problém je, keď ma Duch Svätý nemôže naplniť, pretože už som plný niečoho iného. Ak je môj život plný všetkého možného i nemožného a pre Pána v ňom nie je miesto. To je najtvrdší oriešok. Čo s tým?
Najprv to skúsim s prosbou, ako keby bolo moje srdce zapchaté. "Príď, Duchu Svätý a naplň moje srdce." Čo sa stane? On ma bude napĺňať a postupne prečistí moje srdce, odplaví to, čo nie je Pán.
Ale asi nie všetko. Keď sa moje srdce prečistí, budem jasnejšie vidieť, čo je mojím najväčším problémom. Hriech, ktorý treba vyznať, neprávosť, ktorú treba odpustiť, rany, ktoré treba uzdraviť. "Príď, Duchu Svätý, uzdrav a naplň moje srdce." 

"Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich."
***
Džbán s vodou; pohár prekrytý fóliou; sitko na čaj; kamene a črep s popiskami v pohári, zaliate riadne silným čiernym čajom (plný pohár); podnos; miska. Do pohára s čajom sme nalievali vodu dovtedy, kým sa nevyčistila a neukázali sa kamene a črepiny...

Publikácie a pomôcky