Kde si?

VN-07 NE C

Znova a znova som si prechádzal dnešné čítania. Nedala mi pokoja jedna otázka: "Kde si v tých rozprávaniach ty?"

Prvé čítanie: Štefan, dav a Šavol. Štefan, ktorý vidí Božiu slávu a ani na chvíľu o tom neváha svedčiť. A pritom stačí, aby včas stíchol. Dav, na čele s mocnými, ľudia, ktorí to už nemôžu počúvať. Spoločne umlčia toho chudáka. Šavol, ktorý si nešpiní ruky, tvári sa nezúčastnene, ale pritom nevie celkom dobre skryť súhlas. Prenasleduje ma pochybnosť o tom, ku komu by som sa v tej chvíli postavil. Viem, kde by som mal stáť. Aj ty vieš, kde by si mal stáť. Ale kde chceš stáť, až sa znenazdania ocitneš pred takou voľbou?

Druhé čítanie: Ján, svedok zmŕtvychvstania, posledný žijúci apoštol Ježiša Krista, starec s podlomeným zdravím, vyhnanec na ostrove Patmos. Knihu, z ktorej sme čítali posledné nedele, zakončil zvolaním: „Amen. Príď, Pane Ježišu!“ Stačilo málo a mohol prežiť pokojný život. Stačilo mlčať. Možno mu to kde kto s dobrým úmyslom aj radil. Viem, že by som mal s Jánom túžiť a volať: „Amen. Príď, Pane Ježišu!“  Aj ty vieš, že by si mal cítiť to isté. Ale chceš, tu a teraz, aby prišiel Ježiš a radikálne prevrátil svoj život? Životy tých druhých..., to je jasné, to chceme zmeniť všetci. Ale tvoj?

Evanjelium: Ježiš sa modlí za jednotu medzi nami. Jasné, chcel by som, aby boli čím viacerí so mnou zajedno, aby mi dali za pravdu... Ale, medzi nami, Ježiš tu hovorí o niečom inom.: "Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa." Stačí si spomenúť na ten krásny eufemizmus: "vymenili sme si názory," čím chceme povedať, že sme po sebe kričali s úmyslom prehlušiť ten druhý a presadiť ten svoj názor a je nám jasné, že o žiadnej výmene rozhodne nemôže byť ani reči. A jednota má viac spoločné s láskou, než s rovnakými názormi.
Vieme, za čo sa Ježiš modlí. Ale naozaj chceš, aby sa tá modlitba naplnila?

Verím, že vaše odpovede sú jasné. Že chcete svedčiť každý sám, alebo spolu s inými, že chcete stáť pri tých, ktorí trpia. Že milujete Ježiša z celého svojho srdca a túžite byť s ním. Že milujete Cirkev, bratov a sestry vo viere a chcete, aby medzi nami panovala taká jednota, že budeme akoby sviatosťou, viditeľným znakom Božej lásky.
Verím, že to tak je. Možno nám tie otázky pomôžu očistiť a obnoviť svoje rozhodnutia pre Pána.

Publikácie a pomôcky