Dieťa...

CR-07UT: Mk 9, 30-37

Ježiš Kristus je riešením pre náš život. V niektorých otázkach je to jasné, v iných treba skúmať hlbšie súvislosti a ďalšie sú tak komplexné, že ich ťažko pochopíme. Ale to nevadí. 
Ako hovorí klasik: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“ (Jára Cimrman) Na to, aby Ježiš konal v tvojom živote, nemusíš všetko pochopiť. Muší mu uveriť.

Ježiš vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“ 

Ľudia prestali prijímať Krista i deti. Potom začali odmietať Krista a ruka v ruke s tým ide i odmietanie daru života. Dôsledky? Katastrofálne. Medzi nimi najmenší je napríklad taký vek odchodu do dôchodku :-(.

Neviem, aké to bolo dieťa. Možno bolo dokonale krásne ako deti bývajú. A možno ušmudlané, strapaté a zavšivavené. Možno milované svojou rodinou a možno úplne opustené. Možno z neho vyrástla krásna žena a možno chlap, za ktorého sa všetci hanbia. Neviem.
Viem len, že Ježiš ho zobral, postavil medzi kresťanov, objal a povedal nám, že ho máme prijať, lebo v takých prijímame jeho.
Nájdi svoj spôsob, ako vziať dieťa, postaviť ho medzi kresťanov ako vzor i objekt pozornosti, prejaviť mu nežnosť a prijatie, ako v ňom prijať Krista.

Publikácie a pomôcky