U nás býva...

VN-06 NE C

Liturgia nás už dnes pripravuje na štvrtkovú slávnosť NanebovstúpeniaPána. Ježiš odíde k Otcovi. A my nie. Ešte neprišiel ten správny čas, aby sme už aj my odišli domov, do domu Otca, do neba. Keď sa na to pozerám takto, je mi trochu smutno. Aby ste rozumeli, uveril som, že sme Bohom milovaní, že On ľúbi celkom konkrétne a celkom konkrétnych ľudí, mňa a teba. Uveril som, že príde čas, keď s Ním budem môcť byť (keď s Ním budeš môcť byť) tak, ako nikdy doteraz. A navždy. Uvedomujem si, že ešte nie je čas. Musíme (a preto chceme) žiť v tomto svete, lebo ešte nie sme zrelí asi ako zelené jablká musia žiť na strome...
A do toho vstupuje Ježiš s fantastickým uistením: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ Čo to hovorí? „Ešte nemôžeš bývať so mnou doma? Dobre. Tak dovtedy budem ja bývať u teba.“ Predstav si to, niekto zvoní, otvoríš dvere a tam On s ruksakom na chrbte... „Tak som tu!“ Presnejšie „Tak sme tu!“

Ešte raz si prejdime kontrolný zoznam:
  • Kto ma miluje
  • Bude zachovávať moje slovo
  • Prídeme k nemu
  • Urobíme si uňho príbytok
To nevyzerá na zdvorilostnú návštevu. Boh sa chce natrvalo usadiť v tvojom živote. Nebude u teba bývať ako návšteva, ktorá po pár dňoch odíde, zdvorilý hosť, ktorý sa pohybuje len vo vymedzenom priestore... Vojde všade, kam ho pustíš. A bude sa pýtať na všetky dvere.
Ale nie preto, že ťa chce vykradnúť. Pretože mu na tebe záleží.

Má s tebou, so mnou sen. Niečo také ako opisuje Ján v prvom čítaní: Sväté mesto Jeruzalem. „Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu.“ To je obraz toho, na čo chce premeniť tvoj i môj domov...

Načo čakať, kým zomrieme, keď s Ním môžeme byť už tu a teraz. Že ako? Zase Ježišova odpoveď: „Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

Príď Duchu Svätý a premeň nás na živý chrám, v ktorom prebýva živý Boh uprostred nás svojho ľudu. Premeň naše rodiny na domovy, do ktorých vstúpi Boh a urobí si v nich príbytok.
Príď, Duchu Svätý.
Amen.

Publikácie a pomôcky