Spojení...

VN-05 ST

Vinič a ratolesti, Ježišovo podobenstvo z dnešného evanjelia... "Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia."
Tá podmienka ostať spojený s Ježišom je mnohovrstevná, existuje viacero spôsobov, akými môžeme a máme zostať spojení s Ním.
Jeden veľmi dôležitý vykresľuje dnešné prvé čítanie. V Antiochijskej komunite kresťanov vznikol problém. Komunitu tvorili z väčšej časti pohanokresťania a židovské kultové zákony im boli cudzie. Lenže prišli medzi nich kresťania, ktorí vyrástli v židovstve a vzniesli požiadavku, aby sa aj pohanokresťania podrobili obriezke. Vznikol spor.
Pavol so svojim teologickým vzdelaním a vplyvom v Antiochii ho bezpochyby mohol ľahko vyriešiť. Ale bolo by to na úkor jednoty. Kresťanská komunita v Antiochii musí a chce zostať spojená s viničom. Byť spojený(í) s Cirkvou znamená zostať v spojení s Kristom.

Publikácie a pomôcky