Paradox (?)

VN-03 ST

Zaujal ma ten veľký kontrast medzi prvým čítaním a žalmom v dnešnej liturgii slova. Najmarkantnejšie je viditeľný v prvých vetách: 
  • Prvé čítanie: "V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie."
  • Žalm: "Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu."
Počúvame o tom, ako začalo prenasledovanie kresťanov. A v reakcii na to nás Cirkev pozýva k jasavému spevu a oslave Boha. Kľúčom k pochopeniu tohto paradoxu je Ježišova posledná veta z dnešného evanjelia"Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“
Náhle prenasledovanie prevrátilo život prvej kresťanskej komunity naruby. Ale spätne ho hodnotia pozitívne, veď vďaka nemu sa "rozpŕchli" a začali hlásať evanjelium aj tam, kam by určite nešli (Samária) a začali to robiť všetci (dovtedy to bola doména Petra...). Vďaka prenasledovaniu získali ďalší ľudia večný život. A to stojí za to.

Publikácie a pomôcky