Zrada ho neodradila. Judášova, tvoja, ani moja.

Pôst-06 ST

Všimol som si Judáša. Ako keby sa chcel Ježiša zbaviť. Pýta sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Ani si neurčí taxu. Nejde mu o peniaze. Niečo sa stalo a Kristus akoby bol pre neho bezcenný. Chce sa ho len zbaviť. To je tragické. Zbaviť sa Krista.

Všimol som si Ježiša. Vie o tom. Ale ani zrada ho nemôže odradiť. "Syn človeka ide, ako je o ňom napísané" v dnešnom prvom čítaní a žalme. Pred očami nemá zradu, ale záchranu zradcu.

Všimni si Ježiša. 1) Pretože ty i ja sme zradili. 2) Pretože tebe i mne zanechal príklad, ktorý má nasledovať každý syn človeka.

Publikácie a pomôcky