Prameň

Pôst-04 UT: Ez 47, 1-9. 12

Včera som dostal otázku: "Nevieš, kde sa stratilo katolícke Slovensko?" Otázka samozrejme súvisela s výsledkom volieb. Neverím na "katolícke Slovensko" ani si nemyslím, že katolicita je priamoúmerná zastúpeniu nejakých strán v parlamente. Ale nepriamo to súvisí.
A tak som si znova pozrel štatistiku z mojej farnosti a počítal som, koľko mojich ľudí volí radikálne inak ako ja (nehodnotím či správne alebo nesprávne, len inak, pravdepodobne hodnotovo).
A potom, v jednej chvíli som sa zarazil a začal som počítať inak. Spočítal som si, koľkí si vyberali podobne ako ja. 
Nejde o to, či ich je veľa alebo málo. Môže to byť pramienok. Taký, aký videl Ezechiel. Prameň rieky, ktorá vyteká z pravej strany chrámu, južne od oltára a vteká do krajiny. Postupne sa rozrastá, oživuje, premieňa a uzdravuje krajinu.
Snívam o tom, že vychádzajúc v nedeľu z kostola budeme pripomínať tú rieku. Lebo k tomu sme poslaní: v Božom mene ísť, uzdravovať, oživovať a premieňať. O rast sa postará Pán.

Publikácie a pomôcky