Ona sa obrátila...

VN-01 UT

Páči sa mi skúsenosť, ktorú prežila Mária Magdaléna pri Pánovom hrobe. Rozpráva sa so vzkrieseným Kristom a nepozná ho. Ako si môže niekoho tak blízkeho popliesť s neznámym záhradníkom?
Je to zrejme tým, že Pán nás stále prekvapuje, vždy na ňom môžeme objaviť niečo nové, rád prichádza stále novými cestami. Veď je Boh. Nekonečný.

Vlastne to, že ho Magdaléna v prvej chvíli nespozná, nie je tragédia. Oveľa dôležitejšie je, že on pozná ju a oslovuje ju po mene.
Tak ako teba. Ak si to nezbadal, možno si ho len pletieš... so záhradníkom. Mária Magdaléna sa "obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ." Obráť sa.

Ako hovorí Peter: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“

Publikácie a pomôcky