Je dokonané

Veľký piatok


"Je dokonané." To sú posledné Ježišove slová. Potom už len naklonil hlavu a naposledy vydýchol. Ale čo je dokonané?
"Je dokonané" všetko, čo mohol vykonať človek. Viac sa nedá. Pokorný Pánov služobník z prvého čítania sa nechal sa zajať, vypočúvať, krivo obviňovať, odsúdiť, mučiť, bičovať, ukrižovať, vysmievať a zabiť. Nevinný. "Týrali ho, on to ponížene znášal a neotvoril ústa; ako baránok vedený na zabitie, ako ovca, ktorá onemela pred strihačmi a neotvorila ústa."  Viac sa urobiť nedá, viac nie je v moci žiadneho človeka. Samozrejme že nejaký človek by mohol trpieť viac alebo dlhšie... Ale žiaden človek nemôže dať viac ako život. To je naše maximum. Keď prídeme do život, je z našej strany dokonané.
"Je dokonané" všetko, čo mohli vykonať ľudia. Viac sa nedá. Zajali, vypočúvali, krivo obviňovali, odsúdili, mučili, bičovali, ukrižovali, vysmievali a zabili nevinného, horšie to byť nemôže. Vlastne by som mal hovoriť my miesto oni. Ako Izaiáš: "Nemal podoby ani krásy, aby sme naň hľadeli; ani výzor nemal, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a najposlednejší z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slabosť, ako niekto, pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili."
Síce v inom čase a iným spôsobom, ale máme na tom čím si prešiel svoj podiel viny. Nezanedbateľný podiel. A teraz "je dokonané!" Už to nemôžeme viac pokaziť.
"Je dokonané!" Ľudia robili nemožné: "zabili" Boha. "Zabili" sme Boha.
Ľudsky "je dokonané!" Ale to nie je koniec príbehu. Tam kde končí naše, začína byť zjavné Božie konanie. Boh sa stal človekom a "niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Ale on bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny strýznený. On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili."


Publikácie a pomôcky