Čo sa stalo s Petrom?


Fotka:

Veľkonočná nedeľa

Čo sa to stalo s apoštolom Petrom? Na Zelený štvrtok večer bolo zrejmé, že v jeho prípade je dokonané, že skončil, zapiera Ježiša, do očí slúžke sa dušuje, že ho nikdy nevidel ani o ňom nepočul...
A zrazu ho vidíme (prvé čítanie) v Cézarey, v dome stotníka Kornélia s nadšením a presvedčením hovoriť o Ježišovi. "Peter otvoril ústa" a to, čo povedal naozaj stojí za to: Kristus vstal z mŕtvych "a prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“

Čo sa stalo s tým chlapom? Ráno prvého dňa v týždni (dnes ráno) prišla za ním Mária Magdaléna a povedala mu: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“  Peter urobil to najrozumnejšie za posledné dva dni: bežal do Getsemanskej záhrady, "vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste."

Prázdny hrob nič nedokazuje. Existuje preň milión vysvetlení (niekto ukradol jeho telo, po zemetrasení telo padlo do trhliny, Pilát ho dal exhumovať a premiestniť na neznáme miesto...). A medzi nimi je jedno absolútne nepravdepodobné a pritom plné nádeje: Kristus vstal z mŕtvych.

Choď sa pozrieť k prázdnemu hrobu. Možno ho tam stretneš tak, ako sa to stalo Márii Magdaléne. Ale určite príď tam, kde je zhromaždená Cirkev, Ježišovi nasledovníci, pri počúvaní Božieho slova a slávení Eucharistie. Peter a ostatní ho stretli práve tam. Večer prvého dňa v týždni, keď boli všetci vo večeradle, prišiel Ježiš, zastal medzi nimi a pozdravil ich: šalom, pokoj vám.

Čo sa stalo s Petrom? Stretol sa so Zmŕtvychvstalým a (okrem iného) pochopil, že v jeho prípade ani zďaleka nie je dokonané, že Kristus s ním neskončil. Choď k hrobu a do "večeradlo". Určite ho nejakým spôsobom stretneš. 
***
PS: Na začiatku Petrovej premeny je svedectvo Márie Magdalény. Tvoje svedectvo môže byť tiež na začiatku niekoho premeny. Tak nezabudni každému povedať že Kristus vstal z mŕtvych! 

Publikácie a pomôcky