(Ne)choď preč!

CR-04 PO
Včerajšie evanjelium (rok C) končilo tým, že Ježiša vyhnali z Nazareta. V dnešnom prvom čítaní sme sledovali kráľa Dávida, ako tajne uteká z hlavného mesta svojho kráľovstva, pretože jeho syn Absolón je na čele štátneho prevratu. A v dnešné evanjelium končí opäť tým, že Ježiša vyháňajú. Tentoraz síce zdvorilo, bez násilia, ale rozhodne dôrazne žiadajú, aby opustil ich (pohanský) kraj vrátil sa tam, kam patrí. 
Tí zainteresovaní nevedia, čo robia. Netušia, ako veľmi si škodia! Podobná vec hrozí každému z nás. Pozor, aby sme nevyháňali Krista z niektorého kúta svojho života. Lebo on patrí do každého momentu a situácie. Modli sa so žalmistom: "Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj."

Publikácie a pomôcky