Mince...

Pôst-03 NE C

Nadpisy dnešných čítaní v lekcionári (tvoria ich verše z čítaných statí), jednoducho pospájané do viet, ukazujú na základnú myšlienku dnešnej liturgie slova:
Ten, ktorý je, ma k vám poslal“ (1. čítanie). Nebojte sa, tešte sa, lebo „milostivý a milosrdný je Pán“ (žalm). Počúvajte, „robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo“ (verš pred evanjeliom). „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne“ (evanjelium) ako tí muži z Galilei alebo v Siloe z dnešného evanjelia. A aby sme neboli ani na chvíľu na pochybách, Pavol pripomína: „Život ľudu s Mojžišom na púšti je zapísaný ako napomenutie pre nás...“ (2. čítanie).

Čítame si rozprávanie o Mojžišovi, ktorého posiela Boh, lebo skrze neho chce vyslobodiť svoj ľud z beznádejnej situácie. A v tom príbehu nachádzame svoju životnú situáciu. Lebo aj my sa až príliš často cítime podobne ako tí zotročení Izraeliti. Aj keď na tom samozrejme nie sme ani zďaleka tak zle ako oni, ale mnohí spomedzi nás sa tak cítia. A tu je tá dobrá správa: Boh má o teba záujem a chce ťa z toho otroctva vyslobodiť. Chce ťa priviesť na cestu vnútornej slobody. Je tu Ježiš a hovorí: „Ten, ktorý je, ma k vám poslal.“
Ale ty si kresťan a verím, že vôbec nie si otrokom hriechu. V tom prípade je tvojou rolou tá Mojžišova. Choď k ľuďom, ktorí sa cítia ako otroci i k tým, ktorí skutočne otrokmi sú, zviazaní závislosťou a hriechom. Choď k ubitým a smutným a ohlás všetkým že je tu východisko. Povedz: „Ten, ktorý je, ma k vám poslal“ a ohlás im Krista. Jeden spomedzi vás mi nedávno hovoril, ako to robí v práci, medzi kolegami. Veľmi ma to povzbudilo.
Nevieš čo povedať? Pomôž si dnešným žalmom, podeľ sa s vlastnou skúsenosťou a ukáž na nej druhým, že Pán je milostivý a milosrdný. A potom vyslov výzvu: „robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“

Je veľmi pravdepodobné, že keď sa podujmeš na túto mojžišovskú službu zaznie výzva na pokánie aj tebe. Je to tak, všetci sme hriešnici a všetci máme čo vo svojom živote naprávať. Robíme pokánie za svoje hriechy a pozývame k pokániu ostatných. Nie preto, že sme lepší. Ale preto, že robiť pokánie je lepšie. Máme skúsenosť s lepším životom a nesmieme si ju nechať len pre seba.
Na frekventovanej ulici stál malý obchodík. Staručký majiteľ stál pri pokladni a účtoval. Často sa Okolo sa neho obšmietal jeho vnuk. Všimol si zákazníka, ktorý pri platení použil aj jednu či dve staré, neplatné mince. Obchodník nič nepovedal, mincu prijal ako keby bola platná a bez slova ju odložil do priehradky na to určenej. Už ich tam bola pekná hromádka.
Čo to robíš? Zaplatili ti neplatnými mincami a ty si ani nemrkol.“ čudoval sa mladík.
Vieš vždy keď sa mi niečo také stane, pomyslím si, že aj ja som taká bezcenná minca. A Boh ma predsa prijíma bez výhrad.“*
Ten, ktorý je, ma k vám poslal,“ aby som vám povedal: „Milostivý a milosrdný je Pán“ a v jeho očiach máme obrovskú cenu, aj keď sme ako neplatné mince. Obráťme sa k nemu.

__________________ 

*Por.: FERRERO, B., Ľudia, ktorí lietali, s. 14. Upravené.

Publikácie a pomôcky