Príhovor pre deti / Konverzia

www.qumran2.net

Pôst-03 NE C

Páči sa mi tento obrázok. Dobre si prezri húsenice. Ide to s nimi od štyroch ku trom. Asi si ich nečaká nič dobré. Tá prvá sa nič netušiac rúti do záhuby. Druhá je znepokojená. Ale vytrvalo ide ďalej.
A potom je tu ten motýľ. Čo myslíš, čo im hovorí? Mohol by sa im posmievať, radiť aby sa otočili alebo len hodnotí situáciu, aby to mohol v pokoji prebrať s inými motýľmi?


Ani jedno z toho. Pozýva ich k premene!


Ježiš by to samozrejme povedal inak: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.

Je čas na obrátenie, grécke metanoia μετάνοια, doslova zmena zmýšľania, je obrátenie, zmena životného postoja. Niečo ako premena húsenice na motýľa.


Publikácie a pomôcky