Choď sa zmieriť!

Pôst 01 PI: Mt 5, 20-26

Starý rabín sa na konci svojho života rozhodol vybrať svojho nástupcu. Vybral troch kandidátov a poslal ich za človekom, ktorý mal iné názory než oni. Prvý sa vrátil s vencom víťazstva a referoval. „Zvíťazil som bez problémov. Protivníkovi chýbali slová i argumenty.“ Druhý sa chválil, že sa mu podarilo protivníka presvedčiť tak, že obaja mali nakoniec spoločný názor. Tretí prišiel trocha skľúčený. Vykoktal, že sa mu nepodarilo protivníka poraziť, lež iba pochopiť. Múdry rabín sa obrátil k tretiemu a riekol: „Ty si správne pochopil Tóru. Choď a uč ju ďalej.“*
Keď sa modlíš a uvedomíš si, ži tvoj blížny m niečo proti tebe, choď sa s ním hneď zmieriť. Zvyčajne si ale pod pojmom zmieriť sa predstavujeme niečo ako zvíťaziť nad ním, alebo maximálne urobiť kompromis. Niekedy, vedení zdanlivo kresťanským postojom si myslíme, že to znamená pokoriť sa a ospravedlniť sa aj za to, čo sme nespravili.
Ale zmieriť sa v kresťanskom zmysle zmysle znamená na prvom zanechať hnev, pochopiť toho druhého a z dvoch postojov vybrať ten lepší.

Čas pôstu je i časom zmierenia. Nezabudnime! 


___________________
* Por.: WOJTOWICZ, K.: O kázni a dáždnikoch. LÚČ, Bratislava 1991, s. 13.

Publikácie a pomôcky