S Božím kráľovstvom je to tak...

CR-03 PI: Mk 4, 26-34

S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“
Je to také jednoduché. Ako zasiať semienko do zeme. Sme zodpovední za to, čo zasejeme. Tak choď a rozsievaj. Celý deň.

Publikácie a pomôcky