Poslušnosť je lepšia...

CR-02 PO: 1 Sam 15, 16-23

Kráľ Saul je v mnohom tragická postava. Je prvým kráľom, no jeho kraľovanie je poznačené neistotou tých, ktorým vládol i jeho samého.
Saul je nerozhodný, bojuje s neistotou. Táto jeho povahová črta sa mu stala prekliatím. Škoda. Boh ju mohol premeniť na požehnanie. Z jeho neistoty a nerozhodnosti mohla vyrásť dôvera voči Pánovi. Ale Saul stále len lavíruje. Až do konca života.
V dnešnom prvom čítaní počuje z úst Samuela tvrdé proroctvo: "Poslušnosť je lepšia ako obeta. Pán tebou opovrhol; nebudeš kráľom!" Nemôže byť kráľom Izraela, lebo neverí Bohu, neposlúcha Kráľa kráľov. Je to logické. Ťažko môže vyžadovať poslušnosť a dôveru ten, kto neposlúcha a nedôveruje.
A tak nás dnešný Saulov príbeh vracia k včerajšiemu evanjeliu a Máriinej rade: "Urobte všetko, čo vám (Pán) povie!" 

Publikácie a pomôcky