Dnes sa splnilo toto Písmo

CR-04 NE C

Ježiš v nazaretskej synagóge začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ A nie len tam, ale aj tu u nás sa „dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

1. Takže čo sa dnes splnilo? Splnilo sa Písmo, ktoré ste práve počuli v prvom čítaní, žalme, druhom čítaní, alelujovom verši, evanjeliu... Preto dnes zaznelo na konci čítaní: „Počuli sme Božie slovo.“
2. Čo sme vlastne počuli? „Pán prehovoril ku mne takto: „Skôr ako som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa; a skôr, ako si vyšiel z neho, som ťa posvätil; ustanovil som ťa za proroka národom. Prepáš si teda bedrá, vstaň a povedz im všetko, čo ti prikazujem!“ Toto Písmo, Božie slovo, sa splnilo už mnoho krát.
  • Splnilo sa na Jeremiášovi, lebo to jemu zaznel Boží hlas o ňom. Boh ho uisťoval, že je vybraný a milovaný.
  • Splnilo sa na Ježišovi o pár storočí neskôr, tam v nazaretskej synagóge ho Otec uistil: poznal som ťa; posvätil som ťa; ustanovil som ťa za proroka...
  • A spĺňa sa v dnes na tebe. To tebe dnes Pán hovorí: „Skôr ako som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa; a skôr, ako si vyšiel z neho, som ťa posvätil; ustanovil som ťa za proroka...“ Akoby hovoril: „Ja som si ťa vybral a počítam s tebou. Tak sa prestaň okúňať, báť alebo tváriť, že si bezcenný. Ja som si ťa vybral dávno predtým, ako tvoja mama zistila, že bude matkou... A nik nie je viac ako ja. Ja som tvoj Boh!“
3. A ešte ti dnes dáva poslanie: „Vstaň a povedz im všetko, čo ti prikazujem!“ A apoštol Pavol, na ktorom sa mimochodom tiež splnilo Písmo, ťa povzbudzuje: Nebuď spokojný s pasívnou priemernosťou, usiluj sa o vyššie dary milosti. Poď, ukážem ti vznešenú cestu lásky...
4. Bojíš sa? Jeremiáš sa určite bál. A asi aj Ježiš v nazaretskej synagóge. Ale vedel, že nie je sám. A na tebe sa dnes spĺňa aj toto slovo: „Nezľakni sa ich,... Ja ťa dnes urobím opevneným mestom, železným stĺpom a bronzovým múrom proti celej krajine.“

Pozývam ťa k (možno novej, možno k obnovenej) skúsenosti.

  • Odlož všetko ostatné a prijmi Krista za Pána nad svojím životom. Uver mu, že si to práve ty, o kom hovorí: „Skôr ako som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa; a skôr, ako si vyšiel z neho, som ťa posvätil.“
  • Uver mu, že práve tebe patrí poslanie i moc s ním spojená, že tebe adresuje slová: „Ustanovil som ťa za proroka národom. Prepáš si teda bedrá, vstaň a povedz im všetko, čo ti prikazujem!“
  • Uver mu a zachovaj sa podľa toho, ako si uveril: Choď a ohlasuj.
  • Nevieš ako na to. Nevieš, čo máš robiť? Nie si sám. Tak oslov človeka, ktorý sa s Kristom pozná. V našej farnosti ich nie je málo. Žiadneho nepoznáš? Tak príď a budeme hľadať spolu. Budeme sa učiť byť tým, na čo si nás on vybral. Vieš, kde ma nájdeš. 

Publikácie a pomôcky