Narodilo sa dieťa...

VIA-Narodenie Pána

Narodilo sa dieťa a všetko sa zmení, všetko bude inak.
Aspoň v našich rodinách to tak je: narodenie dieťaťa znamená nový život i nový štýl života. Preto sa dnešný sviatok (ktorý budeme sláviť celých osem dní) nevolá narodeniny, ale Narodenie Pána. Pre rodinu, do ktorej sa Ježiš narodil, je to začiatok nového života.
  • Je toto pre teba začiatok nového života?
Rozprával som sa s jednou čerstvou maminou. Pýtal som sa, ako to prežíva. Hovorila mi o tom, ako si na seba s dcérkou zvykajú, že aj keď ju nosila 9 mesiacov pod srdcom, teraz sa učia žiť spolu. Po novom.
Tak nejako je to aj Narodením Pána. Kristus sa narodil do našich životov. A je na nás, aby sme sa naučili žiť s ním. Aby sme si zvykli na jeho prítomnosť, na neho. 
  • Chceš žiť s ním? 
Pri spoločných spovediach som sa viacerých ľudí pýtal na ich vzťah s Bohom, či Ho poznajú a či sa s Ním poznajú. Väčšina charakterizovala svoj vzťah s Pánom ako vzťah s niekým koho poznajú ako veľmi dobrého a spoľahlivého, ochotného a pomáhajúceho, na koho sa možno kedykoľvek, najmä v ťažkých chvíľach obrátiť... ale kto je im cudzí, s ktorým si nie sú blízki.
Dnes neslávime na prvom mieste nejakú historickú udalosť z dávnej minulosti. Dnes sa Boh stal dieťaťom, aby sa narodil do tvojej rodiny, do tvojho života..., aby ste si boli blízki.
  • Chceš byť jeho blízky, blízka? 
Narodilo sa dieťa. Všetko sa zmení, všetko bude inak. Narodilo sa dieťa, ktoré (z)mení dejiny sveta. Dieťa, ktoré radikálne a od základov zmení tvoj život. Ak budeš chcieť. Ak ho prijmeš. Ak vstúpiš s ním do vzťahu.
  • Narodilo sa dieťa. Všetko sa zmení? Všetko bude inak?

Publikácie a pomôcky