V deň, keď sa zjaví Syn človeka...

CR-32 PI

Deň, keď sa zjaví Syn človeka, bude na prvý pohľad vyzerať ako všetky ostatné pred ním, pripomína nám Ježiš v dnešnom evanjeliu. Iný bude len záver toho posledného dňa:  "Jeden bude vzatý a druhý sa ponechá...,  jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“ Tak to bude v posledný deň svet, ktorý poznáme.

Ale keď sa pozrieme dnešné evanjelium vo svetle prvého čítania a žalmu, objavíme novú súvislosť. V prvom čítaní si autor knihy múdrosti kladie otázku, ako je to možné, že múdri ľudia vedia preskúmať svet a pritom nenachádzajú Pána toho všetkého. A žalmista ho podporuje, keď pripomína, že dokonca aj "nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť." A to nie je "reč, ktorá by sa nedala počuť." 

V tomto zmysle sa Syn človeka predsa zjavuje v našej každodennej obyčajnosti, aby nás priťahoval k sebe, aby sme boli aspoň na chvíľu vzatí k nemu.

Aj dnes je ten deň, keď sa zjaví Syn človeka. Dávaj dobrý pozor!

Publikácie a pomôcky