Tvoje slovo trvá naveky

CR-32 ŠT

Pane,tvoje slovo trvá naveky. Aj to o Božom kráľovstve: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“
Božie kráľovstvo je medzi vami.“ „Naozaj?“ tlačí sa mi na jazyk ironická otázka. Veď sa Pane poobzeraj okolo seba. Či presnejšie okolo nás. Mám chuť znova, neodbytne, položiť tú starú otázku s výkričníkom na konci: „Kedy príde božie kráľovstvo?!“ Ale viem presne, čo mi povieš: „Božie kráľovstvo je medzi vami.“


Dobre. Verím Pane, že tvoje slovo trvá naveky. Každé. Aj to o kráľovstve. Tak mi daj, prosím, silu hľadať ho.

Moment. Možno práve tu je tá chyba. Možno nie je mojou úlohou hľadať, ale ukazovať Božie kráľovstvo. Namiesto hľadania oáz pokoja, nad ktorými vlaje tvoja zástava, vyvesiť tvoju vlajku – vlajku Božieho kráľovstva, na svoj dvor, pred svoj dom, pred svoju faru.

Pane, takto to chcem. Nemôžem prinútiť svet okolo seba, aby ťa uctieval, aby ťa prijal za svojho kráľa. Nedokážem primäť dediny a mestá, a dokonca ani svojich susedov, aby uznali tvoju zvrchovanú moc a prijali tvoj zákon. Ale mám moc nad svojím domom a spolu s Jozuem vyhlasujem: "Ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi." (Joz 24, 15)
Vyvesím tvoju zástavu na tom jedinom štvorcovom metri, ktorý je práve v mojej moci. A moji bratia a sestry uvidia, že Božie kráľovstvo je medzi nami.

Lebo tvoje slovo trvá naveky.

Publikácie a pomôcky