Zmýšľajte tak ako Kristus...Povýšenie sv. Kríža

V dnešnom čítaní z listu Filipanom chýba jeden verš. Čítali sme: "Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži."  Tieto slová nás vedú k vďačnosti Kristovi za to, že sa ponížil, stal sa jedným z nás, prijal život i smrť... 
No v Písme táto stať začína výzvou: "Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš" a za tým nasleduje dvojbodka. Jediný verš, ktorý z kristologického hymnu robí životný program. Program pre nás.

Publikácie a pomôcky