Vkladaním rúk...

CR-24 ŠT

Zaujalo ma dnešné prvé čítanie. Pavol píše Timotejovi: "Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších. Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý."
Pavol má na mysli Timotejovu vysviacku, ktorú prijal vkladaním rúk a povzbudzuje ho, aby prijatý dar nezanedbával, ale zveľaďoval.
Pavlove slová môžeme vztiahnuť aj na seba. Každý, kto je pokrstený, pobirmovaný, každý, kto niekedy slávil sviatostné zmierenie..., prijal vkladaním rúd vzácny dar. A pre každého z nás platí: "Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších. Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý."

Publikácie a pomôcky