Tím

CR-24 PI: Lk 8, 1-3

"Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb... a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov."
Ježiš na to nie je sám. Má vlastný evanjelizačný tím, ktorý ho doprevádza a podporuje na turné po mestách a dedinách. Možno mu robia zázemie, vybavujú ubytovanie, starajú sa o jedlo, organizujú ľudí a stretnutia, zabezpečujú prvý kontakt s miestnymi obyvateľmi. Na tíme veľmi záleží. 

A čo ty? Si členom Kristovho fanklubu, alebo patríš do tímu? Lebo v tom je rozdiel.

Publikácie a pomôcky