Si na ťarchu?

CR-25 NEB

Si niekomu na ťarchu?
Nemyslím či si závislý na niekoho pomoci, starostlivosti, peniazoch... Ide o to, či si na príťaž v duchu dnešného prvého čítaniaPovedali bezbožní: „Číhajme na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu." Lebo Ježiš v tomto zmysle na ťarchu bol. A celkom jasne o tom hovoril svojím nechápajúcim učeníkom: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho."
Tak čo, si na ťarchu?


Otázka neznie, či sme otravní svojimi nikdy nekončiacimi výčitkami, žalovaním a ukazovaním prstom na tých druhých... Ide skôr o to, či sú naše životy nemou výčitkou, obžalobou či zdvihnutým prstom pre tých, ktorí nežijú život viery. Či je pre náš život charakteristická múdrosť zhora, ktorá "je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky."

V piatok bojovníci z ISIS buldozérmi zrovnali so zemou 1500-ročný kresťanský kláštor Mar Elian v Karajtíne neďaleko Homsu. Čo sa asi stalo s tisíckami ľudí, ktorí v ňom našli útočisko? Lenže tu ide ešte o viac, než "len" genocídu kresťanov. Je to pokus vymazať z kolektívnej pamäte akúkoľvek spomienku na nich.
Nepripomínam to preto, aby som prispel k všeobecnej panike zo (sýrskych) utečencov. Pripomínam to preto, aby sme sa povzbudili na kresťanoch, ktorí sú takou nemou výčitkou, že niekto túži vymazať z dejín akúkoľvek spomienku na nich. Máme tam bratou a sestry vo viere, na ktorých môžeme byť hrdí.

Publikácie a pomôcky