S plesaním...

CR-24 SO: Žalm 100, 2-5


Dnešný žalm je tak trochu spytovaním svedomia. Žalmista nás vyzýva: "S plesaním vstupujte pred tvár nášho Pána... Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváľte ho a velebte jeho meno." 

Pri tých slovách mi napadla nepríjemná otázka: S čím ty vstupuješ pred Pánovu tvár, do brány jeho chrámu? Bojím sa, že absencia plesania, nadšeného spevu a chvály Pánovi cestou do kostola nie je spôsobená len tým, že ráno.
Každopádne nech sú už dôvody akékoľvek, nič nám nebráni plesať, jasať a chváliť Pána napríklad cestou domov.

Publikácie a pomôcky