Pôjdem za tebou, ak...

CR-26 ST: Lk 9, 57-62

Sú slová, ktoré do vzťahu nepatria. Napríklad také ak, ale najprv, potom čo... Márne by sme ich hľadali napríklad v manželskom sľube. Nikde tam nie je: "Sľubujem, že ti budem verným manželom, ak mi ty budeš vernou manželkou. Že ťa nikdy neopustím, potom čo si budem stopercentne istý, že ani ty neopustíš mňa...
A nepatria ani do vzťahu s Bohom. Preto Ježiš odrádza od učeníctva človeka, ktorý síce chce ísť za ním, ale má podmienku:  „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“
Lebo láska si nekladie podmienky. „Pane, pôjdem za tebou." 

Publikácie a pomôcky