Vyzliekol si starého človeka

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bartolomej

Sv. Batrololmej, apoštol: Jn 1, 45-51

Na Michelangelovej freske Posledný súd v Sixtínskej kaplnke na možno okrem iného vidieť aj apoštola Bartolomeja. V pravej ruke drží nôž a v ľavej kožu – svoju vlastnú. Maliar tým nechcel povedať, že Bartolomej chodil s kožou na trh. Je to symbol, ktorým sa naznačuje jeho smrť. Podľa prastarej tradície totiž z neho zaživa stiahli kožu a potom ho popravili. 
Nie je to žiadna krvavá scéna, koža, ktorú drží Bartolomej v rukách, vyzerá skôr ako nejaký plášť s maskou tváre. Autor obrazu chcel zrejme povedať viac, ako len naznačiť spôsob apoštolovej smrti. Vyzerá to, ako by si Bartolomej doslova vyzliekol starého človeka. A to sa v jeho živote naozaj stalo.
Svätý Ján ho nazýva jeho vlastným menom Natanael. Bartolomej doslova znamená „syn Tolomejov“, bolo to skôr prímenie, svedčiace o tom, že jeho otec bol známy v kresťanskej komunite. Pochádzal z Kány Galilejskej a podľa tradície ohlasoval evanjelium v Indii, v Mezopotámii, pri Kaspickom mori a v Arménsku, kde bol umučený.

Bartolomej pôvodne nemal vysokú mienku o Ježišovi a vôbec o nikom z Nazareta. Jeho správanie na nás pôsobí sebaisto, až arogantne. No keď spoznal Ježiša, zmenil aj svoj názor aj svoje správanie. Apoštol Pavol by povedal, že vyzliekol starého človeka a obliekol si nového. Zrazu hovorí o Ježišovi: ty si naozaj Syn Boží!
A ako je to s našimi premenami a obráteniami?

Publikácie a pomôcky