Mojžiš

CR-19 ST: Dt 34, 1-12

Mojžiš nebol ani zďaleka prototypom dokonalého človeka. Naopak: človek bez identity, ktorý v mladosti zabil a potom zbabelo ušiel, bojazlivý, neistý... Ale Boh nepozeral na to, aký Mojžiš je. Pozeral na to, aký byť môže.
Autor knihy Deuteronómium zdôrazňuje, že Mojžiš nezomrel preto, že bol starý. Zomrel preto, že prišiel jeho čas; zomrel vtedy, keď to prikázal Boh. Mojžiš priviedol Izraelitov na hranice zasnúbenej zeme. Ale sám do nej vkročiť nesmel. Bol to Pánov trest za hriech v Meríbe.
Mojžiš sa nevzpiera. Trest splnil svoj účel: pomohol premeniť Mojžiša. Na konci života mu biblický autor vystavil vzácne vysvedčenie: „Odvtedy už v Izraeli nepovstal taký prorok, ako bol Mojžiš, s ktorým sa Pán stýkal z tváre do tváre.“
Mojžiš dozrel na vzácneho človeka. Ako je to možné? Snažil sa žiť, ako prikázal Pán. Ani ty tým nemôžeš nič pokaziť.

Publikácie a pomôcky