Pôjdem sa pozrieť na tento zvláštny jav...

CR-15 ST: Ex 3, 1-6. 9-12

Zaujalo ma "prvé" stretnutie Mojžiša s Bohom. Na jeho začiatku je totiž Mojžišova zvedavosť a túžba spoznať nepoznané. Vidí ker, ktorý horí a nezhára... a chce tej záhade porozumieť. Mojžiš si povedal: „Pôjdem sa pozrieť na tento zvláštny jav, prečo ker nezhára.“
Boh stavia na jeho túžbe poznať. A tak Mojžiš pri skúmaní kríka objaví, čo vôbec nehľadal: Boha, ktorý sa zaujíma o biedu ľudí; Boha, ktorý počíta dokonca aj s ním - odvrhnutým, zajakávajúcim sa vrahom, čo zbabelo ušiel pred zodpovednosťou za svoje činy.
Ježiš, plný Ducha, zvelebuje dnes Otca: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo."  Áno, veľké veci sa otvárajú pred všetkými, ktorí hľadajú, ktorí túžia rozumieť. Nezriedka nachádzajú viac, ako hľadali. Nachádzajú Jeho.Publikácie a pomôcky