Choď!

CR-15 NE B: Am 7, 12-15

V dnešnom prvom čítaní zaznieva dvakrát slovo choď. Jedno je slovom Boha, druhé slovom človeka. Obe sú adresované tomu istému: temnému prorokovi Amosovi. Amos mal guráž. Pochopil, ktoré choď je to dôležitejšie.
Jeho meno znamená Ten, čo nesie bremeno. Je to meno, ktoré vystihuje svojho majiteľa. O prorokovi nevieme dohromady nič, len toľko, že je obyčajný človek, pastier a pestovateľ divých fíg. (Plody divo rastúceho figovníka bolo treba narezať, inak by nikdy nedozreli.) Je asi prvý z prorokov, ktorý zaznamenáva písomne svoje posolstvo. A ešte o ňom vieme, že pochádza niekde z okolia Betlehema v Júdskom kráľovstve.

Tohto obyčajného človeka Boh oslovil a dal mu poslanie. Amos putuje do susednej krajiny, do Betelu, kde je svätyňa Izraelského kráľovstva, aby tam vyslovil varovné proroctvá. Izrael je súčasne na vrchole hospodárskeho a politického rozkvetu a zároveň sa celá spoločnosť topí v morálnom bahne. Mimochodom to čo Amos kritizuje by mohol kľudne zopakovať aj v našej krajine: korupcia, nespravodliví sudcovia, zdieranie chudobných...
Nikto ho nepočúva. Tí, ktorým je dobre, sa majú až príliš dobre na to, aby ho brali vážne. Tí, ktorí sa majú zle, kašľú na neho v snahe utrhnúť si aspoň niečo v duchu hesla: len aby nebolo horšie. Jedni i druhí mu hovoria: Choď preč. Už tu neprorokuj.
Keď sa už inak nedalo, Amos odišiel. A bol svedkom toho, ako sa jeho predpovede naplnili. Z krajiny nezostalo nič, ľud bol odvlečený do zajatia a Izraelské kráľovstvo prestalo navždy existovať.

Každému z nás občas zaznieva podobné dvojité choď. To prvé, Božie, môže mať podobu nejakej výzvy, nápadu, túžby po niečom dobrom. Napríklad: Choď a urob svoj život iným ako doteraz. Premeň seba i svoju rodinu. Ukáž sebe aj druhým, že sa dá žiť aj inak, bez tých nekonečných nervákov, bez hrdľačenia... Ukáž, že sa to dá aj inak.
A v zápätí príde druhé choď, ktoré hovorí: kašli na to, to nemá zmysel...Kto je jeho autorom? Možno tí najbližší, alebo ľudia, od ktorých by sme čakali oporu. Všimnite si že Amosa vyhnal z Betelu kňaz, ktorý tam slúžil Bohu! Žiaľ je to tak, že od dobrého nás niekedy odrádzajú tí, ktorí by nám mali byť najbližší, ktorí by nám mali byť oporou. Alebo sa to choď preč ozýva vnútri nás samých, v našich pochybnostiach, strachu, lenivosti... Ak prekonáš jedno i druhé, určite ťa čaká viac radosti, ako smutného proroka Amosa.

Aké choď zaznieva tebe? Kam máš ísť? Aké výzvy spoznávaš vo svojom živote?
***


Publikácie a pomôcky