Svetlo...

CR-10 UT

Viete aké sú prvé Pánove slová na stránkach Biblie? V treťom verši prvej kapitoly knihy Genezis čítame: Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo.
Ježiš ide ďalej. Nám, svojim učeníkom, hovorí: „Vy ste svetlo!... Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“
Bohu záleží na svetle. Záleží mu na tom, aby naše nezištné skutky lásky privádzali druhých k nemu. A oni, zvlášť neveriaci, majú na toto svetlo právo!
Aby sme nezostali pri niečom všeobecnom, v prvom čítaní nachádzame príklad takého svetla: Pavol pripomína Božiu i svoju vernosť v pravde: Bratia, ako je Boh verný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“. Veď Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, ja, Silván a Timotej, nebol aj „áno“ aj „nie“, ale v ňom bolo iba „áno“.

Môžeme si to spojiť: Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaša vernosť pravde pred ľuďmi, aby oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Publikácie a pomôcky