Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha

VN-04 SO

"Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha," spievali sme v dnešnom žalme. "Áno," chce sa mi kričať, "ale to už bolo dávno a medzi tým mnohé z tých našich končín opäť zarástli burinou."
Znova sme viac končinami bez Boha než s ním. Naša doba stojí pred takou istou úlohou, ako Pavol z dnešného prvého čítania. Je najvyšší čas obrátiť sa k novodobým pohanom. Ale čelom. Lebo zatiaľ sa im obraciame chrbtom.
Ísť a hovoriť im o Kristovi, ktorý je spásou, riešením!

Publikácie a pomôcky