Príhovor pre deti / Nechal nám tu svoje srdce

www.sobrecatequesis.blogspot.com

VN-06 ŠT Nanebovstúpenie Pána B

V dnešnom žalme sme spievali: "Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice." a za tým nasledovalo: "Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným."  Kristus, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, vystupuje do neba. To je dôvod na radosť a jasanie. A hneď trojitý!

Prvý dôvod je vyjadrený v dnešnej modlitbe dňa: Otče, "nanebovstúpenie tvojho Syna je aj naším víťazstvom; pevne dúfame, že aj my, ako údy jeho tela, vojdeme do večnej slávy, kam nás predišiel on, naša Hlava."  Veríme, že pôjdeme za ním, že nás všetkých pritiahne k sebe.

Ďalší dôvod sa spomína v prvom čítaní: "keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami." Nezostaneme sami, príde Duch Svätý. Máme pred sebou čas radostného očakávania.

Napokon tretí dôvod spomína Ježiš v dnešnom evanjeliu: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený." Každý človek na svete má šancu, neexistuje človek, ktorý by musel byť odsúdený. Každý môže uveriť a byť spasený. A nás si Boh vybral, aby sme išli a hovorili všetkým túto dobrú správu.

Pán vystupuje do neba. Ale nechal nám tu svoje srdce. Zámerne.

Publikácie a pomôcky