Príhovor pre deti / Ja som si vás vybral...

www.40dni.sk

VN-06 NE B

Minulú nedeľu sme počúvali Ježišovo podobenstvo o viniči. Ježiš hovorí o sebe: "Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník... Ja som vinič, vy ste ratolesti." Krstom sme sa stali súčasťou tohto vzácneho stromu a vždy keď obnovujeme svoj krstný sľub, obnovujeme svoju voľbu byť s ním.

Dnešná evanjeliová stať je pokračovaním tej minulonedeľnej a Pán nás uisťuje, že on bol prvý. On ťa miloval ako prvý. On si ťa vybral. Hovorí: "Ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene... Aby ste sa milovali navzájom.“ 
On si nás vybral. Načo? Aby sme išli a prinášali trvalé ovocie a aby nám Otec dal všetko, o čo ho budeme prosiť v Ježišovom mene. 
A aké ovocie? On chce, aby sme sa vzájomne milovali.
Podčiarknuté a zhrnuté: Ježiš ťa ľúbi a chce, aby tvoj život mal zmysel, aby bol plný lásky. Chce pre teba to najlepšie. 
A čo chceš ty?

Publikácie a pomôcky