Tri ženy...

www.orthodoxysummerandspring.blogspot.com

VN - Veľkonočná vigília: Mk 16, 1-7

Anjeli toho veľa (minimálne s ľuďmi :-) nenarozprávajú. Ale keď už niečo povedia, stojí to za zamyslenie. Tak uvažujme nad slovami mladíka v bielom.
  1. Neľakajte sa! 
  2. Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Zbytočne! Hľadajte Krista Zmŕtvychvstalého! Ale nie v hrobe.
  3. Choďte a hovorte: Ide pred vami, tam a tam ho uvidíte...
Čo to má spoločné s nami? Napríklad:
  1. Nebojte sa! Kristus vstal z mŕtvych, zvíťazil nad smrťou. Kým sa tak nestalo, mali ste oprávnený dôvod na strach. Ale nie teraz.
  2. Kameň je od hrobu definitívne odvalený a chrámová opona je definitívne roztrhnutá od hora až dole... Nepokúšajte sa Krista zatvoriť ani do kamenného hrobu ani do kamenného chrámu.
  3. Na konci dnešnej liturgie zaznie: "Iďte v mene Božom, aleluja, aleluja." Teda v mene Boha, ako jeho poslovia (anjeli), choďte ku všetkým a hovorte im: "Kristus vstal zmŕtvych. Poďte k nám kresťanom, medzi nami ho uvidíte." A my všetci odpovieme: "Bohu vďaka, aleluja, aleluja,"  lebo sme vďační za toto poslanie.
Popravde musím povedať, že stať, ktorú sme čítali, nie je celá. Chýba posledný (ôsmy) verš: Ženy "vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli." 

Cirkev ale v našom prípade nepočíta s takýmto záverom. Na rozdiel od tých žien, ktoré sa stretli len s anjelom a prázdnym hrobom, my sa dnes stretáme so samým vzkrieseným Kristom (v jeho Slove, v Eucharistii, v Cirkvi). Máme bližšie k Márii Magdaléne (ikona), ktorá sa nezdržuje kontempláciou prázdnej rakvy, ale hneď sa beží povedať všetkým tú dobrú správu. A cestou Ho nečakane stretne kúsok od prázdneho hrobu.

Publikácie a pomôcky