V nikom inom!

www,koinonia21c.blogspot.com

VN-04 NE B

Hľadal som v slovníku význam slova spása. Znamená: záchrana, uniknutie z nejakého nebezpečenstva, nešťastia, ohrozenia... Veľkým i "malým", dennodenným nešťastiam, ohrozeniam, nebezpečenstvám rozumieme. Aj snahe uniknúť z nich. 
Ľudia v snahe uniknúť zo spárov chorôb  a zranení objavili množstvo skvelých liečebných metód, v snahe prekonať prekážky vymysleli nové stroje a technológie... Vytvorili sme výchovno-vzdelávacie programy, vďaka ktorým máme vzdelané elity...
To všetko je dobré. Ale nič z toho nie je našou spásou. Prichádzajú nové choroby a ohrozujú nás rezistentné mutácie tých tých starých, nové technológie prinášajú nové problémy, pomaly ale isto zisťujeme, že medzi vzdelanými a vychovanými je priepastný rozdiel a my žijeme v strachu z geniálnych zločincov...
Môžeme ďalej roztáčať špirálu. Alebo môžeme brať vážne Petrove slová: "V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“

Môžeme svoju dôveru vkladať do rôznych pastierov, ale ktorý z nich je naozaj Dobrý pastier s veľkým "D"? Ten, ktorého meno znamená "Boh je spása", odpovedá: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce." Vrámci predvolebných kampaní som už na bilbordoch čítal všeličo. Ale nikto mi nesľúbil, že za mňa položí život. Nikto, iba ten, ktorý je riešením, spásou.

Ježiš, ten, ktorého meno znamená "JHWH je spása" by vo voľbách asi neuspel. On je kameň, čo stavbári odhodili ako nepoužiteľný materiál. Tak nejako sme to spievali v žalme. A predsa okrem neho nikom inom niet spásy, iba on je najdôležitejším kameňom stavby.

Poviete si: "my to všetko predsa vieme, prečo to tu riešiš?"  No preto, že tu nejde o nás! Ján v druhom čítaní hovorí: "Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."  Ľudia okolo nás sa ženú za riešeniami a hľadajú tam, kde riešenia nie sú, aspoň nie tie skutočné. Nepoznajú Krista, riešenie, spásu. Ale tento týždeň sa to má zmeniť. Prostredníctvom nás, ktorí Ho poznáme, ktorí to všetko vieme.

Publikácie a pomôcky