O 50 dní neskôr...

VN-01 UT

Keď som si čítal dnešné biblické texty, spojili sa mi posledné vety prvého čítania a evanjelia. Výsledok je takýto:
Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal. A o päťdesiat dní neskôr: "Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší."
Mária si nenechala skúsenosť stretnutia s Pánom len pre seba. A vďaka tomu sa o 50 dní pridalo 3000 ku kresťanom.
Dnes si videl Pána. A niečo ti povedal. Choď a vydaj o tom svedectvo. Ako Magdaléna.

Publikácie a pomôcky