Čo sa hovorí...

VN-01 PO:


Ale vlastne vôbec nie je dôležité, čo sa hovorí až dodnes medzi Židmi. Dôležité je, čo sa hovorí medzi kresťanmi. Posolstvo je jasné: "Kristus vstal zmŕtvych!" Už si to dnes niekomu povedal? 

Publikácie a pomôcky