Chápete, čo vám urobil?

www.makingtalmidim.blogspot.com

VN - Veľký piatok

"Chápete, čo som vám urobil?" Ježiš nám včera položil práve túto naliehavú otázku. Po večernej liturgii sme mohli sme zostať s ním v prázdnej Getsemanskej záhrade, zostať a uvažovať nad tým, čo nám urobil. Lebo v záhrade to neskončilo.

Dnes k nám v prvom čítaní prehovoril Boh cez Izaiáša. Akoby aj on kládol tú istú naliehavú otázku: "Chápete, čo vám urobil?" A znova môžeme odpovedať: Áno, chápeme, "bol zohavený, že sa výzorom nepodobá človeku a vzhľadom sa neponáša na ľudí..., muž bolestí, ktorý poznal slabosť, ako niekto, pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili..."

Ale odpoveď je niekde inde, Izaiáš to povedal za nás: "On bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny strýznený. On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili."

Využi príležitosť a postav sa s Jánom, Máriou, Magdalénou, so ženami či stotníkom pod kríž. Môžeš sa chytiť za srdce a uvažovať s Jánom teológom a evanjelistom nad kvapkami Kristovej krvi, stekajúcimi na Adamov hrob. Alebo pozeraj na Krista Máriinymi očami. Alebo očami stotníka, ktorý vyznal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn."
Iba tak si sadni a pozeraj na kríž...

Publikácie a pomôcky