Chápete, čo som vám urobil?

VN - Zelený štvrtok

„Chápete, čo som vám urobil?" Ježiš kladie otázku nechápavým učeníkom. Myslím, že nechápu.
Vidno to na ich tvárach i gestách (ikona). Peter nechápe, ale chce mať podiel s Kristom, preto ukazuje na svoje čelo: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Niektorí sa trochu bezradne obzerajú, čakajú, čo urobia tí druhí, iní vášnivo diskutujú, alebo si v hlbokom zamyslení a dôvere rozväzujú šnúrky na sandáloch. Celý život, znova a znova sa budú vracať k tejto skúsenosti viery, znova a znova sa bude v nich Duch Svätý prehlbovať pochopenie toho, čo im Ježiš urobil.
Ježiš umyl nohy svojim apoštolom a cez nich umyl nohy svojej Cirkvi. Umyl nohy všetkým. Aj Petrovi, aj Judášovi, hoci vedel, kto ho zradí a preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ A potom dodal: Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“  
„Chápete, čo som vám urobil?"  Dal som vám príklad umývania nôh všetkým. Dal nám príklad, aby ste aj vy robili podobne.

„Chápete, čo som vám urobil?" pýta sa dnes Ježiš nás. A Ján, ktorý bol pri tom, ktorý to všetko videl, uveril, časom pochopil, nám napovedá: "Pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti."
„Chápete, čo som vám urobil?"  Milujem vás a to do krajnosti, do konca, do všetkých dôsledkov. Dal nám príklad, aby ste aj vy robili podobne.

„Chápete, čo som vám urobil?" Stal som sa chlebom, aby som bol s vami. Chlebom, ktorý sa míňa (daruje). Dal nám príklad, aby ste aj vy robili podobne.


https://iconreader.wordpress.com/2012/04/11/an-icon-for-holy-thursday/
Posledná večera, umývanie nôh, bdenie v Getsemnaskej záhrade, zajatie Ježiša.
http://iconsbyfathervladimir.com/festal-icons/311-washing-of-feet2small/

Publikácie a pomôcky